fbpx
Wrocław, ul. Energetyczna 14/1b

tel. 537 312 298

Wrocław, ul. Energetyczna 14/1b

537 312 298

Data obowiązywania: od 15.11.2023 r.

1. Zamówienia realizuje firma KOZACKA CHATKA IRYNA JEZIOR z siedzibą przy ul. Energetycznej 14/1b, 53-330 Wrocław, dalej Sprzedawca

2. Zamówienia mogą być składane do dnia 20 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie kozackachatka.pl oraz w formie papierowej w lokalu Sprzedawcy.

3. Skorzystanie z formularza internetowego jest możliwe z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Edge, Safari w wersjach aktualnie wspieranych przez ich producentów. Formularz jest dostosowany do urządzeń typu laptop/desktop.

4. Złożone zamówienia będą realizowane zgodnie z dyspozycją Zamawiającego:
– w godzinach 10-18 w dniu 22 grudnia 2023 r.
– w godzinach 12-18 w dniu 23 grudnia 2023 r.
– w godzinach 9-12 w dniu 24 grudnia 2023 r.

5. Złożone zamówienia mogą zostać odrzucone przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania, jeżeli nie będą mogły zostać zrealizowane.

6. Odbiór zamówień jest możliwy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego:
– poprzez odbiór z lokalu przy ul. Energetycznej 14/1b, 53-330 Wrocław lub
– poprzez dostawę w granicach Wrocławia pod adres wskazany przez Zamawiającego, za dodatkową opłatą 10zł.

7. Przekazane Sprzedawcy dane kontaktowe Zamawiającego, zarówno poprzez formularz internetowy, jak też papierowo, będą wykorzystywane jedynie przez Sprzedawcę i jedynie do realizacji złożonych zamówień. Przekazane dane zostaną zniszczone przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zamówień świątecznych tj. do 24 stycznia 2024 r.